index - Intelligent Information Processing VII (IIP 2014) Access content directly
   


Full Text Documents

Chargement de la page

Search

Chargement de la page

Table of Contents
Intelligent Information Processing VII
Zhongzhi Shi, ZhaohuiWu, David Leake, Uli Sattler (Eds.)
Front Matter

Machine Learning


Semi-paired Probabilistic Canonical Correlation Analysis
Bo Zhang, Jie Hao, Gang Ma, Jinpeng Yue, Zhongzhi Shi
1-10
Using Bat Algorithm with Levy Walk to Solve Directing Orbits of Chaotic Systems
Xingjuan Cai, Lei Wang, Zhihua Cui, Qi Kang
11-19
Complex Proteomes Analysis Using Label-Free Mass Spectrometry-Based Quantitative Approach Coupled with Biomedical Knowledge
Chao Pan, Wenxian Peng, Huilong Duan, Ning Deng
20-28

Data Mining


Online Migration Solver Based on Instructions Statistics
Yuanren Song, Zhijun Li
29-37
Improved Hierarchical K-means Clustering Algorithm without Iteration Based on Distance Measurement
Wenhua Liu, Yongquan Liang, Jiancong Fan, Zheng Feng, Yuhao Cai
38-46
An Optimized Tag Recommender Algorithm in Folksonomy
Jie Chen, Baohua Qiang, Yaoguang Wang, Peng Wang, Jun Huang
47-56

Web Mining


Extracting Part-Whole Relations from Online Encyclopedia
Fei Xia, Cungen Cao
57-66
Topic Detection and Evolution Analysis on Microblog
Guoyong Cai, Libin Peng, Yong Wang
67-77
A DBN-Based Classifying Approach to Discover the Internet Water Army
Weiqiang Sun, Weizhong Zhao, Wenjia Niu, Liang Chang
78-89
An Efficient Microblog Hot Topic Detection Algorithm Based on Two Stage Clustering
Yuexin Sun, Huifang Ma, Meihuizi Jia, Wang Peiqing
90-95
Collecting Valuable Information from Fast Text Streams
Baoyuan Qi, Gang Ma, Zhongzhi Shi, Wei Wang
96-105

Multi-agent Systems


An AUML State Machine Based Method for Multi-agent Systems Model Checking
Dapeng Zhang, Xiang Ji, Xinsheng Wang
106-112
Adaptive Mechanism Based on Shared Learning in Multi-agent System
Qingshan Li, Hua Chu, Liang Diao, Lu Wang
113-121
An Agent-Based Autonomous Management Approach to Dynamic Services
Fu Hou, Xinjun Mao, Junwen Yin, Wei Wu
122-132
Research and Application Analysis of Feature Binding Mechanism
Youzhen Han, Shifei Ding
133-140

Automatic Reasoning


The Correspondence between Propositional Modal Logic with Axiom □φ↔◊φ◻φ↔◊φ and the Propositional Logic
Meiying Sun, Shaobo Deng, Yuefei Sui
141-151
A Sound and Complete Axiomatic System for Modality □ϕ≡□1ϕ∧□2ϕ
Shaobo Deng, Meiying Sun, Cungen Cao, Yuefei Sui
152-160
Verification of Branch-Time Property Based on Dynamic Description Logic
Yaoguang Wang, Liang Chang, Fengying Li, Tianlong Gu
161-170
Dynamic Description Logic Based on DL-Lite
Na Zhang, Liang Chang, Zhoubo Xu, Tianlong Gu
171-177
Formalizing the Matrix Inversion Based on the Adjugate Matrix in HOL4
Liming Li, Zhiping Shi, Yong Guan, Jie Zhang, Hongxing Wei
178-186

Decision Algorithms


A Heuristic Approach to Acquisition of Minimum Decision Rule Sets in Decision Systems
Zuqiang Meng, Liang Jiang, Hongyan Chang, Yuansheng Zhang
187-196
Cooperative Decision Algorithm for Time Critical Assignment without Explicit Communication
Yulin Zhang, Yang Xu, Haixiao Hu
197-206
Using PDDL to Solve Vehicle Routing Problems
Wenjun Cheng, Yuhui Gao
207-215
Automated Localization and Accurate Segmentation of Optic Disc Based on Intensity within a Minimum E Automated Localization and Accurate Segmentation of Optic Disc Based on Intensity within a Minimum Enclosing Circle
Ping Jiang, Quansheng Dou
216-220

Multimedia


An Optimization Scheme for SVAC Audio Encoder
Ruo Shu, Shibao Li, Xin Pan
221-229
A Traffic Camera Calibration Method Based on Multi-rectangle
Liying Lu, Xiaobo Lu, Saiping Ji, Chen Tong
230-238
A Multi-instance Multi-label Learning Framework of Image Retrieval
Chaojun Wang, Zhixin Li, Canlong Zhang
239-248
The Retrieval of Shoeprint Images Based on the Integral Histogram of the Gabor Transform Domain
Xiangyang Li, Minhua Wu, Zhiping Shi
249-258
Scene Classification Using Spatial and Color Features
Peilong Zeng, Zhixin Li, Canlong Zhang
259-268

Pattern Recognition


Multipath Convolutional-Recursive Neural Networks for Object Recognition
Xiangyang Li, Shuqiang Jiang, Xinhang Song, Luis Herranz, Zhiping Shi
269-277
Identification of Co-regulated Gene Network by Using Path Consistency Algorithm Based on Gene Ontolo Identification of Co-regulated Gene Network by Using Path Consistency Algorithm Based on Gene Ontology
Hanshi Wang, Chenxiao Wang, Lizhen Liu, Chao Du, Jingli Lu
278-283

Information Security


Case Retrieval for Network Security Emergency Response Based on Description Logic
Fei Jiang, Tianlong Gu, Liang Chang, Zhoubo Xu
284-293
On the Prevention of Invalid Route Injection Attack
Meng Li, Quanliang Jing, Zhongjiang Yao, Jingang Liu
294-302
A Formal Model for Attack Mutation Using Dynamic Description Logics
Zhuxiao Wang, Jing Guo, Jin Shi, Hui He, Ying Zhang, Hui Peng, Guanhua Tian
303-311
Efficient Integrity Protection for P2P Streaming
Lingli Deng, Ziyao Xu, Wei Chen, Lu Lu, Xiaodong Duan
312-321

 

 


Designed by Inria-IES Team : http://hal.inria.fr/    Hosted by HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/